A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Студениківський інклюзивно-ресурсний центр
Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники

РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ – ОСНОВА УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Дата: 14.05.2020 12:58
Кількість переглядів: 1530

Мислення є найважливішою функцією мозку людини. Будь – який вид діяльності не може обійтися без нього. Воно лежить в основі успішного засвоєння нових знань, умінь та навичок. Саме тому так важливо сформувати у молодших школярів основи образного та логічного мислення.

Образне мислення – основний вид мислення дітей. І, як свідчать дослідження, вже в цьому віці з допомогою спеціального тренування діти можуть оволодіти багатьма можливостями, пов’язаними з цим видом мислення. Наприклад, вони можуть навчитися подумки перетворювати образи реальних предметів, будувати наочні моделі (на зразок схем), які відображують суттєві властивості об’єктів або явищ, планувати свої дії подумки.

         Тренування образного мислення на цьому віковому етапі слід спрямовувати на розвиток таких здібностей:

 • Уміння здійснювати оперування образом подумки.

Це означає – здійснювати з ним різні мисленнєві перетворення (дії), наприклад такі як: перегрупування початкових елементів, розчленування та з’єднування їх в цілість та інші.

 • Уміння орієнтуватися в просторі за допомогою простої план-схеми, а також розвиток уміння самостійно її створювати.

Формування таких уявлень передбачає перш за все розвиток вміння будувати еле­ментарні схематизовані образи простору і застосовувати їх в ре­альній ситуації.

 • Уміння «читати» і створювати прості схематичні зображення

рі­зноманітних об'єктів.

Саме тому дії образного мислення часто характеризують, як дії для побудови і застосу­вання схематизованих образів, які відображають зв'язки і від­ношення реальних об'єктів.

 • Уміння планувати свої дії подумки.

 На певному етапі розвитку образного мислення у дитини виникає ще одна важлива здатність - здатність планувати свої дії подумки. Завдяки цій здатності у неї з'являється можливість попередньо уявити те, що вона отримає внаслідок своїх зусиль.

Адже, оперуючи предметами подумки, уявляючи різні варі­анти їх можливих перетворень, можна швидше прийти до пра­вильного рішення, ніж виконуючи реальні дії.

Тренування логічного мислення. Логічне мислення формується на основі наочно-образного і є вищою стадією розвитку мислення взагалі. Процес досягнення цієї стадії доволі тривалий і складний. Пояснюється це тим, що повноцінний розвиток логічного мислення вимагає не лише ви­сокої розумової активності, але й передбачає наявність у люди­ни певної суми знань про спільні і суттєві ознаки предметів та явищ навколишнього світу.

         ВПРАВИ  ТА  ІГРИ  НА  РОЗВИТОК  МИСЛЕННЯ 

           Словниково-логічні вправи

1. Назвати предмети одним узагальнюючим словом:

   • калина, смородина,… - це
   • картопля, огірок, помідор,… - це
   • сосна, тополя,… - це
   • курка, гуска, індик,… - це

2. Дібрати видові назви до родових:

Дитячі журнали – це…

Чоловічі імена – це…

Взуття – це…

Кущі – це…

3. Встав букви і вилучи зайвий предмет:

М..р..з                   Ж..рн..л               Д..в..ий

..н..й                      Кн..г..                  Ш..р..к..й

Л..д                        Г..з..та                 К..р..тк..й

Б..р..к                    М..сл..                  З..мл..

4. Узагальнити через протиставлення:

 • клен – дерево, а малина - …
 • штани – одяг, а туфлі - …

5. Визначити предмет за його ознаками (колір, форма, розмір…):

 • кислий, жовтий, корисний- …
 • струнка, висока, білокора -…
 • пухнаста, руда, хитра -…

6. Визначити предмет за його діями:

 • падає, мочить, накрапає, ллє -…
 • світить, гріє, усміхається, зігріває -…

7. Дати визначення предмета:

Мак – …

Вовк -…

Соловей -…

8. «Словотворці»

       Від поданих слів утворити якнайбільше спільнокореневих.

Сад, літо, день, берег.

9. «Чарівні перетворення»

       Дібрати до поданого слова якнайбільше нових слів, замінюючи лише одну літеру. Коли це неможливо, замінюємо 2 літери.

Кора – нора нога – ноша – наша – каша – Саша – суша –  …

10. На розвиток комунікативних навичок учнів.

Завдання. Аргументуй свою думку дописавши подане речення.

Я люблю спілкуватись з друзями, тому що…

Коли я отримаю погану оцінку, я…

Якщо я не виконав завдання без поважної причини, то…

У лісі не можна галасувати, тому що…

Не можна близько підходити до пташиного гнізда, тому що…

На уроці треба бути уважним, бо…

11.«Збери слово»

Учитель пропонує дітям прочитати слова кожного рядка, взяти з першого слова першу літеру, з другого – другу, з третього – третю і т.д. й одержати нове слово.

Риба, рак, макарони, поле, салат, пірїна – ракета.

Шия, скло, слово, масло, ручка – школа.

Парк, сіно, ліс, рідня, лілія – пісня.

Метро, дощ, сова, гора – мова.

12.Вправа «Вилучи зайве»

Ведучий пропонує ланцюжки слів, із яких потрібно вилучити зайві й залишити тільки ті, що пояснюють схожі предмети.

Потрібно знайти якнайбільше варіантів вилучення зайвого слова, а головне – більше ознак, що об’єднують пари слів, які залишилися. Виграє той, у кого варіантів відповідей більше. Наприклад:

Парта, стілець, трава.

Клас, учитель, дорога.

Небо, зошит, ручка.

Фарби, альбом, пенал.

Вікно, міст, стіна.

13.Вправа «Знайди зайве слово»

Завдання – знайти зайве слово й пояснити чому воно зайве.

Щука, карась, окунь, рак.

Сашко, Миколка, Марія, Тетяна, Єгорова.

Диван, ліжко, шафа, парта, зошит.

Вухо, обличчя, ніс, рот, око.

Молоко, вершки, сир, сало, сметана.

Сосна, дуб, дерево, береза, яблуня.

14.Вправа «Продовж речення»

(розвиток понятійного мислення)

        Дітям пропонується продовжити речення з однозначно визначеним змістом. За кожну правильну відповідь нараховується бал. Переможе той, хто набере найбільшу кількість балів.

Сіль солона, а цукор…

Стежка вузька, а дорога…

Помідор червоний, а огірок…

Ти ходиш ногами, а кидаєш…

Хлопчики виростають і стають чоловіками, а дівчата…

Небо синє, а трава…

Лимони кислі, а кавун…

Хліб – це їжа, а стіл – це…

Вночі темно, а вдень…

Дерева великі, а квіти…

Молоко біле, а м’ясо…

У трикутнику три сторони, а в чотирикутнику…

15.Вправа «Вибери головне»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення.

Матеріал до завдання. На дошці заздалегідь написані ряди слів: перші слова заголовними буквами, інші слова — рядковими і в дужках.

Учнів просять дібрати до слова, написаного заголовними буквами, два слова із дужок, що знаходяться в найтіснішому зв’язку з ним.

САД (рослини, садівник, собака, тин, земля)

РІКА (берег, риба, рибалка, вода)

МІСТО (автомобіль, будинки, юрба, вулиця, велосипедист)

РОЗПОДІЛ (клас, ділене, олівець, дільник, папір)

КІЛЬЦЕ (діаметр, алмаз, проба, округлість, печатка)

ЧИТАННЯ (очі, книга, картинка, печатка, слово)

ГРА (карти, гравці, штрафи, покарання, правила)

ЛІКАРНЯ (приміщення, операція, лікар, радіо, хворі)

БІБЛІОТЕКА (місто, книги, полиці, читачі, бібліотекар)

16.Вправа «Четвертий зайвий»

Мета: розвиток мислення, встановлення закономірностей.

• мак, ромашка, троянда, цибуля;

• чашка, блюдце, суп, тарілка;

• яблуко, персик, огірок, груша;

• помідор, баклажан, перець, слива;

• чашка, тарілка, каструля, склянка;

• молоко, сметана, каша, сир;

• коза, курка, корова, вівця;

• чайник, стілець, стіл, шафа;

• машина, літак, автобус, тролейбус;

• олівець, портфель, зошит, капелюх.

Учнів просять розглянути групи картинок і визначити, яка «зайва». Дати пояснення. Назвати інші три предмети одним (узагальнюючим) словом.

17.Вправа «Добери потрібне слово»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення (аналогії).

Учням називають пари слів, між якими є певні зв’язки. Потім називається третє слово, й потрібно здогадатися, яким буде 4 слово, щоб ряд був продовжений. Наприклад, олівець — папір, крейда —… (дошка).

Цвях — молоток, шуруп… (викрутка).

Будинок — дах, книга… (обкладинка).

Птах — яйце, рослина…. (насіння).

Квадрат — куб, коло… (куля).

Добре — краще, повільно… (швидше).

Вогонь — пожежа, вода… (потоп).

Зерно — комора, гроші… (банк).

Електрика — вимикач, вода… (кран).

Одяг — голий, взуття… (босий).

Школа — навчання, лікарня… (лікування).

Людина — дитина, собака… (щеня).

Гума — шина, сталь… (обід).

 Птах — гніздо, людина… (будинок).

Пальто — ґудзик, черевик… (шнурок).

Ранок — ніч, зима… (осінь).

18.Вправа «Назви одним словом»

Молоток, пилка, рубанок — (столярні інструменти);

суп, каша, котлета — (їжа);

компот, сік, чай — (напої);

дзиґа, піраміда, лялька — (іграшки);

рояль, скрипка, сопілка — (музичні інструменти);

орел, коршун, сокіл — (хижі птахи);

сосна, кедр, ялина — (хвойні дерева);

ковзани, лижі, ракетка — (спортивний інвентар);

тюлень, морський котик, морж — (морські тварини);

персик, абрикос, апельсин —(фрукти);

акула, меч-риба, ставрида — (морські риби);

Україна, Німеччина, Канада — (країни);

жовтий, зелений, синій — (кольори);

ранець, пенал, ручка — (шкільне приладдя);

захід, схід, південь — (сторони світу);

телевізор, пилосос, праска — (побутові прилади)

                             Ігри

 1. «Слова-переверти»

         Пропонуємо дітям прочитати незвичні слова-переверти і пояснити значення їх, якщо читати зліва направо та справа наліво.

Еге, ага, біб, тут, пуп, дід, піп, око, Пилип, Алла, Аза, Ада, корок, потоп,  наган, зараз, шалаш.

Пропонуємо дітям прочитати інші слова-переверти спочатку зліва направо, пояснити, яке значення кожного з них.

Бук, сир,  серп, Рим, луг, касир, куб, кіт.

А потім – прочитати ці слова справа наліво і порівняти, чи змінився їхній зміст, значення.

2. «Хто більше?»


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора