A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Студениківський інклюзивно-ресурсний центр
Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники

ВАС ВІТАЄ СТУДЕНИКІВСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРНИЙ ЦЕНТР

« Не можна вимагати від дитини неможливого –
до певного рівня і певного кола знань різні діти йдуть по-різному»

В. Сухомлинський

   ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ САЙТУ!

  Студениківський інклюзивно-ресурсний центрВраховуючи світові тенденції розвитку освіти, з метою забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти в Україні запроваджено інклюзивне навчання, яке є однією з умов їхньої ефективної соціальної адаптації та інтеграції в суспільство.

Мета інклюзивного навчання – реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі. Одним із завдань інклюзивного навчання є створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку. Це завдання в Україні реалізується шляхом створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів ( Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»).

  Студениківський інклюзивно-ресурсний центр створено рішенням сесії Студениківської сільської ради від 15 січня 2018 року № 27-ІІІ-VII. Статут Студениківського інклюзивно-ресурсного центру ( у новій редакції) затверджено рішенням сесії Студениківської сільської ради від 11 жовтня 2018 року № 371-ХIV-VII.
  Створення Студениківського інклюзивно-ресурсного центру надало можливість забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами на об'єктивну оцінку їх психофізичного розвитку (шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини) та отримання фахових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг з врахуванням індивідуальних потреб дитини; батьки мають можливість отримати дієві поради щодо розвитку і освіти дитини; освітні заклади отримують методичний супровід з питань організації освітньої діяльності дітей з особливими освітніми потребами.


Мета і завдання Студениківського інклюзивно-ресурсного центру

Студениківський інклюзивно- ресурсний центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком  від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти,  які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та  забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Відповідно до поставленої мети, основними завданнями діяльності інклюзивно-ресурсного центру є:

 • проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичним психологом інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  відповідно до потенційних можливостей дитини;
 • надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої  освіти  Студениківської сільської ради або проживають на території Студениківської сільської ради та не отримують відповідної допомоги ( не відвідують заклади освіти);
 • участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти Студениківської сільської ради не рідше, ніж двічі на рік;
 • ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в  інклюзивно-ресурсному центрі, за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
 • ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою;
 • надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої освіти Студениківської сільської ради з питань організації інклюзивного навчання;
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти Студениківської сільської ради, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;
 • консультування  батьків  або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної ( професійно-технічної)  освіти, інших закладів освіти, які забезпечують   здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;
 • надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з  батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;
 • моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;
 • організація  інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  дітям з особливими освітніми потребами;
 • взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку, в разі потреби- із залученням відповідних спеціалістів;
 • підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру для засновника, структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, а також аналітичної інформації для Київського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;
 • проведення апробації та забезпечення впровадження інноваційних освітніх технологій у діяльність інклюзивно-ресурсного центру;
 • узагальнення та поширення перспективного досвіду педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру;
 • інші функції, що випливають з покладених на інклюзивно-ресурсний центр завдань.

Принципи діяльності Студениківського інклюзивного центру:

 1. повага та сприйняття індивідуальних особливостей дитини;
 2. дотримання найкращих інтересів дитини;
 3. недопущення дискримінації та порушення прав дитини;
 4. конфіденційність;
 5. доступність освітніх послуг з раннього віку;
 6. міжвідомча співпраця.

Останні новини:

Випадкові фото:

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора