A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Студениківський інклюзивно-ресурсний центр
Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники

Комплексна оцінка- запорука подальшого розвитку дитини

Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини

Інклюзивно-ресурсний центр створений  з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком  від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти,  які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та  забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Комплексну оцінку психофізичного розвитку  дитини фахівці інклюзивно-ресурсного центру проводитимуть тільки за бажанням батьків і тільки щодо визначення її особливих освітніх потреб (тобто формування індивідуальної програми розвитку, розроблення корекційних занять тощо), які можуть бути не пов’язані із діагнозом або інвалідністю дитини.

Комплексна оцінка стану дитини проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру індивідуально за такими напрямами:

 •     оцінка фізичного розвитку дитини;
 •     оцінка мовленнєвого розвитку дитини;
 •     оцінка когнітивної сфери дитини;
 •     оцінка емоційно-вольової сфери дитини;
 •     оцінка освітньої  діяльності дитини.

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноважений ним працівник, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

 • документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

- форми первинної облікової документації № 112/0 «Історія розвитку дитини», затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше, ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини  та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

 У випадку, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

 • психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного  закладу освіти;
 • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки, інші творчі роботи дитини;

-  документи щодо додаткових обстежень дитини.

  У випадку, коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалися психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, інклюзивно-ресурсному центру  подаються:

 • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

 Інклюзивно-ресурсний центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

У разі встановлення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

 Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та  надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру визначають напрями, обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються   дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують їх надання шляхом  проведення індивідуальних і групових занять; надають  рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини,створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-ресурсного центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

Повторна комплексна оцінка фахівцями інклюзивно-ресурсного центру проводиться у разі:

переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи  закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої  освіти;

надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої  та дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.


Надаємо  Вам перелік інформацій, які необхідно сформувати в пакет документів для проведення комплексної оцінки психолого-педагогічного розвитку дитини.

Перелік документів для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

• письмова заява батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі – заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини ( додатки 1,2,3);

• документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників ( копія паспорта);

• свідоцтво про народження дитини (копія);

• індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

• форма первинної облікової документації № 112/0 «Історія розвитку дитини», затвердженої МОЗ ( додаток 4), у разі потреби – довідки від психіатра.

У разі, коли дитина здобуває дошкільну або загальну середню освіту, додаються:

• психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;

• зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки, інші творчі роботи дитини;

• документи щодо додаткових обстежень дитини.

У випадку, коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалися психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, інклюзивно-ресурсному центру подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

З повагою, працівники ІРЦ

Перелік документів (форми заяв та бланки) для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

Завантажити файли документів
Вимоги до написання педагогічної та психологічної характеристики учня (при наявності в ЗНЗ практичного психолога) Завантажити файл
Вимоги до написання психолого-педагогічної характеристики дитини дошкільного віку Завантажити файл

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора