A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Студениківський інклюзивно-ресурсний центр
Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники

Методичні рекомендації, щодо корекційно-розвиткової роботи з дітьми з дизартрією

Дата: 21.04.2020 12:30
Кількість переглядів: 6656

Всю корекційну роботу можна розділити на кілька етапів.

На першому етапі головним є формування техніки мовлення. Це процес поступовий, що вимагає повної віддачі. Техніка мови, як практична дисципліна включає в себе три основні розділи: дихання, голос і дикцію. Робота над різними відділами мовного апарату проводяться одночасно.

I етап.

Мета - дати дитині основні навички правильної мови, навчити його працювати над промовою самостійно, щоб надалі вона автоматизувала ці навички і користувалася ними в повсякденному житті.

Курс занять на даному етапі починається з засвоєння дітьми мовних правил. Ці правила повинні добре знати і батьки.

Ці правила не складні, але для кращого запам'ятовування ці правила переписуються на чільне місце і заучуються напам'ять.

У перші 10-12 днів дітям пропонується "режим мовчання". Робота організовується так, щоб звести на мінімум мовлення дітей. Щоб дитині це було не в тягар потрібно включити елементи гри "Мовчанка", "Напиши мені листа", "Поясни жестами", "Режим мовчання» не розуміється буквально. Не відбудеться нічого страшного, якщо дитина вимовить необхідну для нього фразу. Бажано, щоб в ці дні дитина в тому малому спілкуванні користувався тільки організованою промовою, тобто відпрацьованої, суворо впорядкованою.

Щоб режим мовчання дотримувався скрізь, логопеду необхідно узгодити це питання з вчителями та батьками дитини. Потрібно переконати саму дитину в тому, що режим мовчання дуже важливий і йому самому потрібно стежити за його виконанням, особливо під час декількох змін і на вулиці, коли він знаходиться в оточенні товаришів.

II етап.

Робота над диханням, артикуляцією і голосними звуками:

На даному етапі дітям потрібно пояснити, що поза промови ми дихаємо через ніс, а під час промови вдих беремо через рот.

Ми повинні звернути увагу дітей на те, що:

- Не можна починати говорити не зробивши вдих;

- Говорити потрібно тільки на видиху;

- Щоб під час вдиху не втягувати повітрям носом, а робив вдих через рот;

- Щоб вдих був м'яким і коротким, а видих - тривалим і плавним;

- Щоб при вдиху живіт підтискати, а при видиху послаблювати;

- Щоб плечі під час дихання були абсолютно нерухомі;

- Щоб груди не піднімалася сильно при вдиху і не опускалася при видиху;

- Щоб, зробивши вдих, дитина відразу ж починала говорити, не затримуючи дихання;

- Щоб під час мовного дихання не було ніякої напруги.

б) Одна з умов правильного мовлення - ясність і чіткість промови. Найбільш поширений дефект дітей з дизартрією - мова крізь зуби. Для усунення таких недоліків на даному етапі пропонується артикуляційна гімнастика.

Ця гімнастика добре розвиває рухливість всіх органів артикуляції, а це - запорука чіткої артикуляції.

 Основою нашої мови є голосні звуки.

Як правило, у дітей з легкою формою дизартрії вимова голосних звуків не складає труднощів. Виняток становлять: (йа), (йе), (йо), (йу), що позначаються літерами я, е, є, ю.

Якщо дитині важко вимовляти їх, то на перших порах можна замінити звук (й) звуком (і). Наприклад: яма-іама.

Спочатку відпрацьовується кожен голосний звук окремо, при цьому уточнюється його артикуляція. Всі вправи за артикуляцією голосних звуків і їх автоматизації виносяться також для роботи над ними вдома. Дані вправи виконуються перед дзеркалом.

Після того як відпрацьовані кожен голосний звук окремо, логопед переходить до вправ на поєднання голосних звуків. (ау-ао-аи-аі, аео-аеоу і т.д.). У цих вправах відпрацьовується найважливіший елемент - злитість.

III етап.

Робота над словами.

Робота починається з артикуляції голосних звуків ізольовано в поєднанні. Після цього можна перейти до роботи над словами. Особливу увагу при цьому потрібно приділити виділенню ударного голосного звуку. Ударний звук потрібно вимовляти набагато тривалішим і голосніше за інших. Роботу треба починати з таких слів, у яких ударний звук не на початку слова.

Наприклад: абетка, орден, ,яблуко...

Після того як діти навчаться чітко виділяти ударний голосний звук на початку слова, потрібно потренуватися в умінні правильно вимовляти його в середині і в кінці слова, наприклад:

1) акула, помилка, равлик, голка...

2) абажур, океан, інженер, ескімо, учень...

Можна запропонувати виписати слова на заданий звук, в слові поставити наголос, ударну голосну обвести кольоровим олівцем. Вимовити слово виділяючи ударний звук.

Також можна провести гру з м'ячем. Ударний голосний виділяється ударом м'яча об підлогу. Після кожного слова робиться пауза.

Після одноразового промовляння слів можна перейти до виголошення кожного слова по три рази на одному видиху злито Аня, Аня, Аня. Вимовити злито - це значить сказати так, щоб останній (я) злився з першим (а).

Робота над словами починається з приголосних звуків.

При дизартрії вимовляння слів, що починаються з приголосних звуків, нерідко викликає утруднення. Найчастіше викликають утруднення слова, що починаються з (п, б, т, д, к, г), хоча артикуляція їх дуже проста.

Для цього на початку уточнюється артикуляція цих звуків, а потім проговорюються ці звуки ізольовано. Після проговорюються в поєднанні з голосними (па, бо, то, ди, ки, гу), в потім з приголосними (пр, бр, тр, др, кс, гз) і лише після цього відпрацьовують у словах за тією ж схемою, що голосні.

На даному етапі діти дотримуються наступних мовних правил:

- Витрачай повітря в основному на голосні звуки.

- Голосні звуки вимовляй широко і голосно.

- У кожному слові обов'язково виділяй ударний голосний; акцентуй на ньому увагу, виділяй його протяжніше та гучніше.

Для закріплення всіх придбаних мовних навичок корисні мовні ігри. Проведення таких ігор можна починати з перших занять.

 

 Гра. Закінчи прислів'я. Дитина повина закінчити прислів'я.

 

- Любиш кататися -...

 

- Без праці - ...

 

- Один за всіх - ...

 

- Справі час - ...

 

- Навчання світло - ...

 

- Що написано пером - ...

 

- З ким поведешся - ...

 

- Не знаючи броду - ...

 

- Що посієш - ...

 

 

Рахункові вправи.

Порядковий рахунок - це той вид вправ, який можна вводити з перших занять. Тут вся увага приділяється тому, як потрібно говорити.

Деякі варіанти лічильних вправ:

- Порядковий рахунок від 1 до 20, від 20 до 100, від 100 до 1000 і так далі (вважати потрібно по одному числу на видиху).

- Проголошення тільки парних або непарних чисел.

- Рахунок двійками, трійками (2 - 22 - 222 - 2222 ...)

- Складання лічильних пірамідок:

3.

33.

333.

3333. Назва отриманих чисел.

33333.

333333.

- Рахунок предметів.

При виконанні рахункових вправ слід звертати увагу на те, щоб дитина суворо дотримувала првильної вимови. Пожвавити цю роботу можна іграми.

IV етап.

Робота над фразою.

У роботі над фразою треба керуватися наступними мовними правилами:

- Короткі речення, що складаються з 3-4 слів, свідчи на одному вдиху. Дотримуватися паузи між словосполученнями.

- Довгі речення діли на смислові відрізки 3-4 слова, між якими витримуй паузу і роби новий вдих.

- Слова всередині короткого речення і змістовного відрізка вимовляй злито, чіпляючи одне слово за інше.

Робота над фразою - це дуже важливий і великий розділ корекційної роботи.

На відміну від роботи над словами, в роботі над фразою треба думати над смисловою стороною сказаного.

1. Найзручніше роботу над фразами почати з самих елементарних фраз, що складаються з 2 слів (як правило, це підмет і присудок). Тут широко використовуються слова, які діти вже відпрацювали. Фрази можна складати по-різному:

- Обидва слова починаються з голосного;

- Перше слово починається з голосного, а друге - з приголосного;

- Перше слово починається з приголосного, а друге - з голосного;

- Обидва слова починаються з приголосного.

Можна дати наступне  завдання:

"За даними зразкам скласти і записати в зошиті свої приклади. Читати ці словосполучення злито (Лелеки відлетіли) перед дзеркалом".

2. Запропонувати роботу над фразами доцільно, використовуючи відмінювання пропозицій. Даному виду роботи відводиться досить багато уваги.

Наприклад:

Я кажу сміливо і впевнено.

Ти говориш сміливо і впевнено.

Він говорить сміливо і впевнено.

Вона каже сміливо і впевнено.

Ми говоримо сміливо і впевнено.

Ви говорите сміливо і впевнено.

Вони кажуть сміливо і впевнено.

Пропонується змінити наступну фразу з даного зразком самостійно.

3. Після простих речень, які вимовляються на одному видиху, без пауз, переходять до розгорнутим розповідей. Щоб правильно вимовити довге речення, треба його розбити на смислові відрізки, яких може бути 2, 3, 4 і більше. Після кожного смислового відрізка потрібно робити зупинку (паузу) і новий вдих. На перших порах логопед рекомендує дітям під час паузи рахувати про себе до трьох. Необхідно переконати дитину у важливості пауз, наводячи приклади, коли залежно від місця паузи змінюється сенс всієї розповіді.

Наприклад:

а) Катя зацікавила його / іграшками молодшого брата. - То вийде що Катя зацікавила "його" (когось) іграшками, які належать її молодшому братові.

б) Катя зацікавила його іграшками молодшого брата. - Вийде, що Катя зацікавила його "іграшками" молодшого брата і так далі.

Хорошим матеріалом для роботи над фразою з паузами є прислів'я, тим більше що вони входять до шкільної програми. Відпрацьовуючи прислів'я відпрацьовується яскравість, виразність мови і збагачується словниковий запас дітей.

Приклади прислів'їв:

- Без друга / в житті туго /

- Де немає знань, / там немає і сміливості /

Логопед може запропонувати дітям додому: "Виписати прислів'я у зошит, розставляючи паузи і завчити їх напам'ять."

Роботу над фразою з одною  паузою не можна обмежити тільки прислів'ями. Потрібно тренувати дітей у проголошенні фраз 2, 3, 4 ... паузами.

На цьому етапі домашня мовна робота повинна проводитися так: Починай свій день дитина повинна з проведення звуковий зарядки (артикуляційної гімнастики), а потім треба потренуватися в проголошенні голосних звуків і в поєднаннях. Обов'язково треба включити звуки (я) (е) (е) (ю). Батьки повинні приймати у цій роботі активну участь.

Закінчити ранкову мовну "розминку" рекомендується фразами бадьорого, життєрадісного змісту (самонавіювання).

Наприклад:

Я встав у гарному настрої.

Я буду чітко виконувати режим дня.

Я буду сміливо відповідати на уроках.

Я буду говорити злито і неквапливо.

У мене все вийде.

Такі формули можна запропонувати скласти самій дитині.

V етап.

Робота над виразністю мови.

Важливим елементом виразності мовлення є інтонація. Існує три види інтонацій: стверджувальна, оклична, питальна.

Щоб дитина вміла легко і вільно вимовляти фрази з різними інтонаціями, логопед пропонує повправлятися їм на великій кількості прикладів.

Вправи:

1. Вимов одне і те ж речення з різною інтонацією. Дається пропозиція: На вулиці тепло.

2. Вимов пропозицію з окличною інтонацією.

На дворі гарна погода!

Як чудово на морі!

Ця квітка – прекрасна! І т.д.

3. Вимов пропозицію з питальній інтонацією.

Ким ти хочеш бути?

Яке сьогодні число?

Котра година?

Як ти проводиш вільний час?

4. Дається кілька пропозицій для самостійної тренування.

Робота над інтонацією завжди йде паралельно з роботою над логічним наголосом. Логічний наголос падає на те слово в реченні, яке мовець вважає найбільш важливим. Дуже зручно тренувати дітей у виділенні логічного наголосу при відмінюванні пропозицій.

Наприклад: Я читаю книгу.

Ти читаєш книгу.

Він читає книгу.

Можна запропонувати дітям придумати коротку фразу з 3-5 слів і вимовити її стільки разів, скільки слів у реченні. При цьому кожного разу потрібно робити логічний наголос на наступному слові.

Наприклад: Андрій допоміг сестрі.

Андрій допоміг сестрі.

Андрій допоміг сестрі.

Якщо дитині важко виділити логічний наголос, логопед може помогти йому, задаючи питання.

Наприклад: Хто допоміг сестрі? (Андрій допоміг сестрі).

Що зробив Андрій? (Андрій допоміг сестрі).

Кому допоміг Андрій? (Андрій допоміг сестрі).

При роботі над виразністю мови логопед постійно нагадує дітям про значення паузи.

Лише після того, коли на логопедичних заняттях вже добре відпрацьовані фрази, ми переходимо до наступного етапу корекційної роботи.

Наприкінці даного етапу можна провести відкрите заняття для батьків заїкуватих дітей у вигляді вікторини.

VI етап.

Короткочасні мовні завдання.

Якщо діти навчилися абсолютно легко і вільно, правильно вимовити будь-які фрази на заняттях, можна спробувати перенести цей навик в повсякденне життя. Але при цьому потрібно пам'ятати, що в життєвих ситуаціях від дитини можна вимагати тільки те, що добре відпрацьовано на заняттях і вдома.

Для повної автоматизації правильної вимови потрібен довгий час тренувань.. Щоб полегшити дитині цю задачу, потрібно починати з дуже конкретних і коротких доручень. Це можуть бути такі доручення: "Сходи на пошту і за всіма правилами запитай, чи є наша посилка, потім розкажеш мені, як ти говорив", "Купи в кіоску журнал, газету", "Подзвони бабусі по телефону ". При останньому завданні потрібно запропонувати дитині, щоб він, набираючи номер телефону, промовляв його вголос.

У завдання логопеда і батьків на даному етапі входить: терпляча і наполеглива допомогу дитині. На перших порах можливі й невдачі. Можна тут дитині нагадати, як йому було важко спочатку, але поступово він впорався з цим.

 

VII етап.

Робота над віршованою  промовою.

Віршована мова - незамінний матеріал для мовної роботи.

Для школярів, на даному етапі корекції мовлення, дуже хорошим тренувальним матеріалом є вірші та байки зі шкільної програми. Перед тим, як почати роботу над тим чи іншим твором, необхідно нагадати дітям, що на початку кожного рядка обов'язково робиться легкий вільний вдих, рядки вимовляються на плавному видиху; в кінці кожного рядка суворо витримується пауза; всі слова всередині рядки звучать разом, як одне довге слово, в кожному рядку потрібно визначити найголовніше слово і голосом виділити його, тобто зробити на ньому логічний наголос, в кожному слові треба виділити ударний склад.

Велику допомогу в роботі надають голосові записи. Можна переглянути виступи  акторів і при роботі неодноразово прослуховувати і промовляти наслідуючи  їх. Можна записати на телефон мовлення дитини і дати послухати йому цей запис і потім разом з ним розібрати, що вийшло добре, а що погано і чому.

Запис мови дитини можна проводити протягом всього курсу корекційної роботи, що б поспостерігати динаміку корекції мовлення.

Якщо при читанні віршів у дитини ще зустрічаються труднощі, то дану роботу можна поєднувати з рухом рук і заучування віршів напам'ять.

VIII етап.

Робота над читанням.

Після роботи над віршованою  промовою логопед переходить до роботи над читанням. Читання вголос - це одна з форм усного мовлення. Уміння правильно, чітко і виразно читати вголос особливо важливо для школярів.

Читання дуже зручно тим, що тут не потрібно спеціально обдумувати фразу. Перед дітьми вже готовий матеріал.

Тому читання вголос слід розглядати як сходинку до звичайної розмовної мови.

Мовленнєва робота вимагає від дитини великих вольових зусиль. Систематичне читання вголос дисциплінує учня. Тому читання вголос, крім усього іншого, слід розглядати як один із способів виховання волі.

Приступаючи до читання, логопед повинен пояснити дитині, як треба працювати над текстом. На занятті робиться докладний розбір якогось уривка. Логопед допомагає дітям розчленувати довгі речення на шматки, розставити паузи, знайти логічні центри, визначити слова, на яких знижується або підвищується голос. Надалі діти роблять це самостійно.

Почати читання найкраще з казок. Казки дуже прості і за змістом, і за словником, і за будовою. У них часто повторюються цілі великі шматки. Все це робить їх дуже зручним матеріалом для відпрацювання всіх елементів техніки і логіки мови.

Після казок можна брати невеликі уривки описового характеру. Поступово зміст текстів повинно ускладнюватися, а обсяг збільшується.

Щоб виробився і закріпився навик правильного читання, потрібно читати вголос щодня, систематично.

Щоб у дитини не відбити охоту до читання вголос, слід за один раз читати потроху (5-10 хвилин), але кілька разів на день, надалі збільшуючи час, доводячи його до 30 хвилин за один присід.

Рекомендується читати вголос по кілька разів один і той же уривок. Багаторазове повторення одного і того ж краще сприяє закріпленню мовних навичок.

Потрібно довести до свідомості дітей про корисність і необхідність повторення, без якого неможливо виробити ніякого досвіду.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора