A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Студениківський інклюзивно-ресурсний центр
Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники

Алгоритм створення Індивідуальної програми розвитку

Дата: 01.04.2021 11:29
Кількість переглядів: 918

 • Перегляньте рекомендації ІРЦ і результати спостереження за дитиною

Уважно ознайомтеся з рекомендаціями ІРЦ та зверніть увагу на проблеми в навчанні, які спостерігались у дитини раніше. На основі результатів спостережень (чи додаткового вивчення) визначте її сильні та слабкі сторони. Сильні сторони учня слугуватимуть орієнтиром у процесі розробки його індивідуальної програми розвитку (далі ІПР).

 • Перегляньте попередні ІПР

Зверніть увагу на цілі в попередніх ІПР дитини та порівняйте їх з результатами вивчення. За можливості поспілкуйтеся з педагогами, які впроваджували ці ІПР. Попросіть їх розповісти про методи та прийоми роботи, які давали хороші результати або, навпаки, виявились невдалими. Спитайте, що вони зробили б інакше.

 • Поспілкуйтеся з учителями

Учителі, які працюють з учнем у поточному році та навчали його раніше, також зможуть поділитись корисним досвідом. Зокрема про те, які методи навчання ефективні для нього та в яких ситуаціях у нього спостерігалися проблеми. Ця інформація буде корисною у процесі формування змісту індивідуальної навчальної програми для дитини.

 • Визначте час і місце засідання Команди супроводу

Засідання необхідно проводити у зручний для батьків час. Намагайтеся зробити все можливе, щоб забезпечити їхню присутність, навіть якщо знадобиться телефонувати кілька разів або надсилати додому не одне повідомлення.

 • Попередня оцінка ІПР

Під час складання індивідуальної програми розвитку зверніть увагу на дотримання таких вимог:

•   ІПР повинно містити всі необхідні складові, які допоможуть адаптувати освітнє середовище до потреб дитини.

•   В ІПР довгострокові цілі й короткотермінові завдання чітко пов’язані між собою.

•   В ІПР визначено конкретні навчальні стратегії й підходи до навчання дитини з особливими освітніми потребами.

•   У склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП входять  фахівці, які комплексно розглядають  надання послуг щодо корекції  розвитку дитини та розробляють  програму з урахуванням особливостей розвитку дитини та відповідно до її потреб.

 • Команда психолого-педагогічного супроводу

Індивідуальна програма розвитку розробляється командою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, учителі, асистент учителя, психолог, корекційний педагог та інші) з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами, та затверджується керівником освітнього  закладу.

Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів психолого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу.

Перше засідання з розробки ІПР повинно відбутися впродовж 2-х тижнів  навчання дитини у школі. За цей час Команда супроводу вивчає наявний рівень знань і вмінь учня, можливості та потреби, фіксує результати вивчення:

- уміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, полісенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), напрямок корекційно-розвиткових послуг;

- інформацію про вплив порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості,   зазначені у висновку ІРЦ).

Уся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшої розробки завдань.

 • Підготовка до засідання Команди супроводу  з питань створення ІПР

Підготовка до засідання Команди супроводу з питань створення ІПР потребує значної попередньої роботи. Спеціалісти, які спостерігали за учнем, проводили додаткове вивчення індивідуальних відмінностей і потреб, готують вичерпну інформацію для того, щоб, обговоривши результати вивчення, визначитися із загальними підходами до навчання дитини з особливими освітніми потребами та спланувати конкретні цілі й завдання навчання, надання додаткової підтримки.

На засіданні Команди супроводу з розробки ІПР важливою є участь директора закладу освіти, який затверджує ІПР. Водночас він повинен мати інформацію про конкретну дитину з особливими освітніми потребами з метою ефективної організації інклюзивного навчання.

 • Підготовка проєкту ІПР

Попереднє формулювання окремих пунктів з різних частин ІПР допоможе заощадити час. Тому до початку засідання команди психолого-педагогічного супроводу доцільно доручати певній особі (наприклад, асистенту вчителя) скласти проєкт цього документа. Це повинен бути працівник, який знайомий з учнем, знає особливості порушень розвитку дитини та має досвід підготовки ІПР. Якщо ви вирішили використовувати такий підхід, пам’ятайте, що в ньому наголос слід робити на слові «проєкт». На початку засідання команди психолого-педагогічного супроводу одразу зауважте, що це лише попередній робочий варіант документа, а тому можна додавати, викреслювати, заново формулювати окремі абзаци або навіть переписати його загалом. Усі учасники засідання повинні усвідомлювати, що це можливо.

 • Засідання Команди супроводу   з питань створення ІПР

Складання індивідуальної програми розвитку відбувається на засадах співпраці, коли необхідно уважно вивчити кожну ідею та пропозицію

Не слід підганяти учасників Команди супроводу, створювати атмосферу поспіху. Спеціалістам необхідно уникати спеціальної професійної термінології або ж при її використанні обов’язково пояснювати значення незрозумілих для решти учасників слів.

 Переконайтесь у тому, що батьки розуміють концепцію та задачу (або задачі) ІПР та усвідомлюють мету самого засідання Команди супроводу.  Зазначте, що ця індивідуальна програма розвитку адресована тільки їхній дитині, і навіть для учня з аналогічними порушеннями розвитку цілі й задачі будуть зовсім іншими. Саме ж засідання Команди супроводу має на меті спланувати індивідуальну навчальну програму для їхньої дитини. Запросіть батьків висловлювати свої пропозиції та міркування щодо організації освітнього процесу  їхньої  дитини.

Керівнику закладу освіти  доцільно представити  всіх учасників Команди супроводу та пояснити  їхні ролі в організації освітнього процесу  дитини з ООП.  Особисте завдання керівника закладу освіти полягає в тому, щоб допомогти скеровувати дії  Команди супроводу у процесі розроблення ІПР. Якщо у присутніх виникають запитання, вони можуть поставити їх у будь-який момент, а  керівник закладу  освіти має надати точні й вичерпні відповіді.

Необхідно пояснити  батькам, що впродовж навчального року регулярно оцінюється ефективність виконання цієї програми. Двічі на рік (за потреби частіше) ІПР переглядається з метою коригування. Зокрема, коли в дитини виникають труднощі із засвоєнням визначеного змісту навчального матеріалу чи, навпаки, виникає необхідність перейти до наступного рівня складності виконання завдань.  Батьки також можуть вносити свої пропозиції про відповідні корективи.

Представляючи проєкт ІПР, зверніть увагу батьків, що це лише початковий варіант документа і вони можуть висловлювати свої зауваження, пропонувати внести додаткові пункти або викреслити існуючі.

 • Проведення засідання Команди супроводу

Мета засідання Команди супроводу  з питань створення ІПР полягає в тому, щоби спільно виробити шляхи забезпечення особливих потреб учня. Цілком імовірно, що для підготовки ІПР дитини знадобиться не одна зустріч. Водночас проводити кожне засідання слід таким чином, щоб воно було максимально продуктивним. Необхідно зосередити увагу учасників  Команди супроводу на цілях і завданнях ІПР, проаналізувати методи роботи в попередньому році, які дали хороші результати, та обговорити зміни в ІПР на поточний навчальний рік.

 • Після засідання Команди супроводу з питань  створення ІПР

Важливим етапом є підписання ІПР всіма сторонами, які працюватимуть з учнем. Водночас необхідно бути впевненим у тому, що ІПР насправді відповідає потребам дитини.

•   Надайте батькам підписаний примірник ІПР.

•   Надайте примірник(и) ІПР учителю (учителям), який повинен його впроваджувати.

•   Направляйте батькам повідомлення про успіхи учня в досягненні цілей, визначених в ІПР.

•   Якщо очікувані успіхи учня у виконанні завдань, визначених ІПР, не досягаються, або якщо є підстави для внесення змін у цей документ, необхідно у стислі строки організувати нове засідання Команди супроводу з розробки ІПР.

•   Не забувайте документувати всі ці кроки та супроводжувати їх принаймні короткими записами: коли було здійснено або завершено той чи інший захід, нотатки розмов з учителями, дати зустрічей тощо. Такі регулярні бесіди слугують для моніторингу учнівського прогресу та допомагають визначити, чи потрібен учню додатковий час і послуги або, навпаки, час і послуги слід скоротити.

 • Яку інформацію повинні отримати батьки

Після участі в засіданні Команди супроводу з  питань створення ІПР у батьків має бути чітке уявлення про таке:

•   чому їхня дитина потребує розробки індивідуальної програми розвитку;

•   хто надаватиме освітні та спеціальні послуги;

•   тривалість послуг;

•   методи та періодичність оцінювання;

•   періодичність перегляду ІПР та надання інформації про перебіг її виконання.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора