A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Студениківський Інклюзивно-Ресурсний Центр
Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники

Роз’яснення щодо організації діяльності інклюзивно-ресурсного центру

Дата: 11.03.2019 11:15
Кількість переглядів: 196

Пропонуємо Вам роз’яснення щодо організації діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

Відповідно до пункту 5 статті 20 Закону України «Про освіту»  та постанови  Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» органам державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендовано утворити інклюзивно-ресурсний центр з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. 

 Інклюзивно-ресурсні центри утворюються з розрахунку один центр не більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району) ( п.4 Положення «Про інклюзивно-ресурсний центр», затвердженого постановою КМУ від 12.07.2017 №545 – далі Положення).

 Створення та діяльність інклюзивно-ресурсного центру сприяє забезпеченню дітям з особливими освітніми потребами надання необхідних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг з урахуванням їх індивідуальних потреб, а також є ефективним засобом забезпечення прав таких осіб на освіту, сприяє розвитку їх особистості, поліпшення стану їх здоров'я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади.  Інклюзивно-ресурсний центр здійснює методично-організаційний супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Проведення інформаційно-просвітницької діяльності, консультаційної та надання  психолого-педагогічних послуг батькам, педагогічним працівникам, представникам громадськості також є предметом діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

Діяльність  інклюзивно-ресурсного центру забезпечує реалізацію комплексу заходів щодо поліпшення доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.

Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі вводяться такі посади ( відповідно до Положення):

1. Вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення, або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.

2. Вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку.

3. Практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів.

4. Вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату ( п.49 Положення).

Посада прибиральника приміщень Центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається ( п. 50 Положення).За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія ( п.51 Положення).

Керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру  здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі ( п.41 Положення).

Інклюзивно-ресурсний центр повинен мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм. У таких приміщеннях облаштовуються приймальні, кімнати для надання індивідуальних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, проведення групових психолого-педагогічних занять вчителя-логопеда, занять з лікувальної фізкультури, фахівців інклюзивно-ресурсного центру, проведення спільних засідань фахівців інклюзивно-ресурсного центру, кабінет директора, технічні приміщення. ( п.6 Положення).

Інклюзивно-ресурсний центр є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, бланк із своїм найменуванням (п. 3 Положення).

 Фінансування інклюзивно-ресурсного центру здійснюється засновником відповідно до законодавства (п. 62 Положення). Фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів ( п.63 Положення). Джерелами фінансування інклюзивно-ресурсного центра є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством ( п.64 Положення).

Засновниками інклюзивно-ресурсних центрів є представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні, міські, районні у містах (у разі їх утворення) ради ( п.3 Положення).

У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр підпорядковується відповідним структурним підрозділам з питань діяльності інклюзивно-ресурсного центру, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності – засновнику. ( п.5 Положення).

Комплексну оцінку психофізичного розвитку  дитини фахівці інклюзивно-ресурсного центру проводитимуть тільки за бажанням батьків і тільки щодо визначення її особливих освітніх потреб (тобто формування індивідуальної програми розвитку, розроблення корекційних занять тощо), які можуть бути не пов’язані із діагнозом або інвалідністю дитини.

Комплексна оцінка стану дитини проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру індивідуально за такими напрямами:

 •     оцінка фізичного розвитку дитини;
 •     оцінка мовленнєвого розвитку дитини;
 •     оцінка когнітивної сфери дитини;
 •     оцінка емоційно-вольової сфери дитини;
 •     оцінка освітньої  діяльності дитини.

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноважений ним працівник, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

 • документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

- форми первинної облікової документації № 112/0 «Історія розвитку дитини», затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше, ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини  та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

 У випадку, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

 • психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного  закладу освіти;
 • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки, інші творчі роботи дитини;

-  документи щодо додаткових обстежень дитини.

  У випадку, коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалися психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, інклюзивно-ресурсному центру  подаються:

 • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

 Інклюзивно-ресурсний центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

У разі встановлення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

 Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та  надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру визначають напрями, обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються   дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують їх надання шляхом  проведення індивідуальних і групових занять; надають  рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини,створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо)

Інклюзино-ресурсний центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у даній адміністративно-територіальній одиниці, за умови подання відповідних документів. У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад інклюзивно-ресурсний центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за послугами  чи супроводженням інформує про них уповноважений орган управління.

Отже, інклюзивно-ресурсний центр створений  з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком  від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти,  які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та  забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора